Kategori: Güney Afrika

Johannesburg Gezi Notları

Kısaca Jo’burg denilen şehir, Güney Afrika’nın 3 başkentinden biri olmasa da ekonominin büyük bir kısmını taşıyor. Şehirdeki bu ekonomik düzeni Avrupa’dan gelen sömürgeci beyazlar kurmuş. Apartheid (ırkçılık) rejiminden sonra şehir [ … ]

Bir Moda Akımı Olarak; Diş Çektirmek

Güney Afrika birden çok ırk birlikte yaşıyor. Halkın %80’ini oluşturan büyük bir çoğunluğu siyahî. %9 oranında zamanında Avrupa’dan gelmiş, ‘Afrikaans’ denilen beyazlar var. %2’lik kesim ise Asya’dan göç eden Hintliler [ … ]

O CapeTown, My CapeTown

Kendime bir not: Cape Town’ın nesini özlerim? -Rahat, sakin, yavaş, stressiz yaşamını… -Hiçbir şeyi umursamayan insanlarını… -Kozmopolit hayatı… (her dilden, dinden, ırktan, renkten insanları) -Sabah çok erken başlayan şehir hayatını… [ … ]

Kısaca Güney Afrika Tarihi

Afrika kıtasını ilk olarak -bizim öğrendiğimizin aksine- coğrafi keşiflerden çok önce (M.Ö. 600) Fenikelilerin dolaştığı tahmin ediliyor. Fenikeliler o dönemin en iyi gemilerine sahiptir. Mısır’dan başlayıp Kızıldeniz’i geçerek 3 yılda [ … ]